Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola planowania przestrzennego w zrównoważonym zagospodarowywaniu przestrzeni Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”
The Role of Spatial Planning in Sustainable Spatial Development of the Landscape Park ”Dolina Baryczy”

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×