Details

Title

Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Balanced Management of the Space in Records of Development Strategy of the Dolnośląskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×