Szczegóły

Tytuł artykułu

Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w zapisach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Balanced Management of the Space in Records of Development Strategy of the Dolnośląskie Voivodship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×