Szczegóły

Tytuł artykułu

Rozwój infrastruktury rowerowej w Szczecinie na tle innych polskich miast
Development of Bicycle Infrastructure in Szczecin in the Background of other Polish Cities

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×