Szczegóły

Tytuł artykułu

Realizacja inwestycji drogowej a środowisko przyrodnicze i społeczność gminy Dębe Wielkie
The Implementation of the Road Investment versus the Natural Environment and Commune of Dębe Wielkie

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×