Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie mapy wartości gruntów w planowaniu przestrzennym na poziomie gminy
Using Land Value Maps in Urban Planning at the Commune Level

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×