Szczegóły

Tytuł artykułu

Wstępna ocena efektów prac scaleniowych realizowanych w związku z budową autostrady A-4 na odcinku Kraków-Tarnów
Evaluation of Effect of Consolidation Works within the Area Infl uenced by the A-4 Motorway, Section Cracow-Tarnów

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×