Szczegóły

Tytuł artykułu

Wzajemne uwarunkowania gospodarki nieruchomościami i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na przykładzie gminy Stare Babice
Mutual Relationships of the Real Estate Management and the Land Development Plan – (Example of Stare Babice Commune)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×