Szczegóły

Tytuł artykułu

Aspekty prawa budowlanego w planowaniu przestrzennym a zrównoważony rozwój
Aspects of Construction Law in Spatial Planning and Sustainable Development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×