Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka zalesiania gruntów w ujęciu obowiązujących regulacji prawnych
The Issue of Afforestation in According to Currently Law Regulations

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2011

Numer

No 142

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2011; No 142
×