Szczegóły

Tytuł artykułu

Proces świadczenia usług publicznych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 143

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×