Details

Title

Polityka rozwoju i governance w sferze usług publicznych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 143

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 143
×