Details

Title

Postulaty ponowoczesności jako impulsy zmian w miejskich przestrzeniach publicznych (przykład miast woj. śląskiego)
Postulates of Postmodernity as Impulses to Changes in Urban Public Spaces (Examples from Towns of Silesian Voivodeship)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×