Szczegóły

Tytuł artykułu

Postulaty ponowoczesności jako impulsy zmian w miejskich przestrzeniach publicznych (przykład miast woj. śląskiego)
Postulates of Postmodernity as Impulses to Changes in Urban Public Spaces (Examples from Towns of Silesian Voivodeship)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2012; No 144
×