Details

Title

Przekształcenia przestrzeni publicznej w miastach położonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
Transformations of the Public Space in the Towns Located on the Route of the Great Masurian Lakes

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×