Szczegóły

Tytuł artykułu

Przekształcenia przestrzeni publicznej w miastach położonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich
Transformations of the Public Space in the Towns Located on the Route of the Great Masurian Lakes

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2012; No 144
×