Details

Title

Przestrzeń publiczna małego miasta w opinii mieszkańców (przykład Łasku)
Public Space of Small Town in the Opinion of Inhabitants (Example of Łask)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×