Details

Title

Nowa jakość przestrzeni centrum małego miasta (przykład Pelpina)
New Quality of Space in Small Town City Centre (Example of Pelplin)

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 144

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 144
×