Szczegóły

Tytuł artykułu

Nowa jakość przestrzeni centrum małego miasta (przykład Pelpina)
New Quality of Space in Small Town City Centre (Example of Pelplin)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 144

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2012; No 144
×