Details

Title

Delta Wisły jako obszar problemowy rozwoju i zagospodarowania przestrzennego woj. pomorskiego
The Vistula Delta as a Problem Area of Development and Spatial Management of the Pomorskie Voivodship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 146
×