Details

Title

Perspektywy rozwoju dla rolnictwa i rybactwa w Delcie Wisły
Prospects for the Development of Agriculture and Fisheries in the Vistula Delta

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 146
×