Details

Title

Międzynarodowa Droga Wodna E-70 jako potencjał rozwojowy Delty Wisły
The International Waterway E-70 as Potential Source of the Development of the Vistula Delta

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 146
×