Details

Title

Program Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu
Programme for Żuławy Region – to 2030 Complex Flood Protection in the Light of Strategic Planning Rules and Sustainable Development Goals of for this Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 146

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 146
×