Szczegóły

Tytuł artykułu

Program Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030 w świetle zasad planowania strategicznego i celów zrównoważonego rozwoju regionu
Programme for Żuławy Region – to 2030 Complex Flood Protection in the Light of Strategic Planning Rules and Sustainable Development Goals of for this Region

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2012; No 146
×