Details

Title

Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Ecological Linkages in Lodz Metropolitan Area

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2012

Issue

No 147

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2012; No 147
×