Szczegóły

Tytuł artykułu

Powiązania ekologiczne w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym
Ecological Linkages in Lodz Metropolitan Area

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2012

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2012; No 147
×