Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacja o Autorze
Note on Author

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 148

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2013; No 148
×