Details

Title

4. Monitoring – nowoczesne narzędzie zarządzania rozwojem
The monitoring – a contemporary tool in managing the development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 149

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 149
×