Szczegóły

Tytuł artykułu

II. Uwarunkowania budowy i funkcjonowania monitoringu rozwoju regionalnego
Pre-requisites of setting up and organising the monitoring of regional development

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2013; No 149
×