Szczegóły

Tytuł artykułu

2. Dotychczasowe doświadczenia w tworzeniu systemów monitoringu
Accumulated knowledge in setting up monitoring systems

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 149

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2013; No 149
×