Details

Title

4. Projektowanie i budowa systemu monitoringu regionalnego
Design and setting up of the regional monitoring system

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 149

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 149
×