Details

Title

7. Obiektowe i wskaźnikowe podejście do monitoringu a przestrzenny wymiar informacji
Target-and-indicator approach to the monitoring vs. spatial dimension of information

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 149

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 149
×