Details

Title

2. Próba empirycznej weryfikacji modelu monitoringu na przykładzie woj. Pomorskiego(artykuł)
Empirical verifi cation of the monitoring model – the test case of the Pomorskie Region

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 149

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 149
×