Details

Title

Polityka regionalna po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 150

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 150
×