Szczegóły

Tytuł artykułu

Rola polityki w niwelowaniu przestrzennych dysproporcji i wspieraniu rozwojuregionów słabo rozwiniętych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 151

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×