Szczegóły

Tytuł artykułu

Rekomendacje dla realizacji polityki stymulowania rozwoju regionówPolski Wschodniej w świetle tendencji przemian struktur przestrzennych

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 151

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Typ

Wprowadzenie / Introduction

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×