Details

Title

Problemy związane z realizacją polityki rozwoju zrównoważonegow Polsce wobec zmian wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczejw latach 1970-2010

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Numer

No 152

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 152
×