Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy związane z realizacją polityki rozwoju zrównoważonegow Polsce wobec zmian wybranych elementów sytuacji społeczno-gospodarczejw latach 1970-2010

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2013; No 152
×