Details

Title

Rozwój zrównoważony a konfl ikty w potencjalnym zagospodarowaniugórskiego terenu podmiejskiego

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 152

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 152
×