Szczegóły

Tytuł artykułu

Instrumenty zarządzania przestrzeniąw kształtowaniu zrównoważonego rozwoju w kontekście planowaniai budowy dróg

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×