Szczegóły

Tytuł artykułu

Informacje o Autorach

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2013

Numer

No 153

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2013; No 153
×