Szczegóły

Tytuł artykułu

Wyzwania wobec gospodarstw drobnotowarowych w Polscew aspekcie reformy WPR 2014-2020/
The Challenges Semi-subsistence Farms in Poland shoud Met in Termsof the Common Agricultural Policy Reform for the Years 2014-2020

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 154
×