Szczegóły

Tytuł artykułu

Podejścia top-down i bottom-up w rozwoju obszarów wiejskichw Polsce/
The top-down and the bottom-up approach in Rural Development in Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507
×