Szczegóły

Tytuł artykułu

Inwestycje w kapitał ludzki na obszarach wiejskich.Przykład Polski Wschodniej/
Investment in Human Capital in Rural Areas. The Case of Eastern Poland

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 154
×