Szczegóły

Tytuł artykułu

Demografi czne uwarunkowania realizacji RegionalnegoProgramu Operacyjnego. Casus – region opolski/
Demographic Conditions of the Regional Operational ProgrammeImplementation. The Case of the Opole Voivodeship

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 154
×