Szczegóły

Tytuł artykułu

Obecność zagranicznej siły roboczej w rolnictwiew Polsce jako konsekwencja zmian następujących na wsi (ze szczególnymuwzględnieniem woj. opolskiego)/
The Presence of Foreign Labour in Agriculture in Poland as a Result of ChangesOccurring in the Rural Areas (with a Particular Focus on the Opole Province)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 154
×