Szczegóły

Tytuł artykułu

Problematyka rozwoju obszarów wiejskich w dokumentachstrategicznych w perspektywie 2020 (ze szczególnym uwzględnieniemwoj. opolskiego)/
Rural Development in Strategic Documents for 2020 (with a Particular Focuson the Opole Province)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 154
×