Szczegóły

Tytuł artykułu

Zasady prowadzenia polityki rozwoju w świetle regulacji prawnych,stanowiska doktryny i orzecznictwa sadów administracyjnych (wybrane zagadnienia)/
Principles of Development Policy in the Light of the Regulations, the Positionof the Doctrine and Jurisprudence of Administrative Courts (Selected Issues)

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 155
×