Szczegóły

Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje – metodologiai najlepsze praktyki/
Smart Specialisations – Methodology and Best Practices

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 155
×