Szczegóły

Tytuł artykułu

Współczesne tendencje rozwoju gospodarczegoregionu w kontekście teorii cykli koniunkturalnych/
Contemporary Tendencies of the Economic Development of the Regionin the Context of the Theory of Business Cycles

Tytuł czasopisma

Studia KPZK

Rocznik

2014

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identyfikator

ISSN 0079-3507

Źródło

Studia KPZK; 2014; No 155
×